Prayer Request


LORDGODJUSTASAPTOSAVEDBOBPRITCHETTTOTALLYAWAYFROMTHOSEDEVILISHDEMONSNOGOODPEOPLESGODOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SAINTMATTHEW16-19HELPSBOBLORDGODTURNSHIMMAINLYAROUNDSTOYOUOKAYTOby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers