Prayer Request


THATDEVILBASTARDDANIELMUSTBEDEALTWITHGODEITHERWAYSITSGOESDOWNOKAYMAYTHEGOTSBLANKSTABLESTURNSONHIMJUSTASAPSOONERIWISHTHISMONTHOFTHISYEARLUKE12-2-3OKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers