Prayer Request


GETSRIDSOFTHEGOTSBLANKSGAYSONTHETHESEDEVILISHSOAPOPERAETCLUKE12&2&3EITHERWAYSITSCANHAPPENSSOFORTHGODOKby Anonymous

Pray Pray

1 person prayed for this

Comments on this Prayer

No comments


Similar Prayers