Prayer Request


LORDGODTOHEALSMINEBEAUTIFULSISTERINLAWADIVAPRITCHETTINHEREYESSIGHTSJUSTASAPTHATSHEWOULDNOTHAVENOPROBLEMSOFGETTINGSAROUNDSANDSEESETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27ETCLUKE1-37STMATTHEW16-19BINDSITSOKAYBYTHEBLOODSOFCHRISTJESUSGODHOLYPRECIOUSSONOFTHISTHATby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers