Prayer Request


LORDGODIAMGETSETCOKAYNEEDEDLOTSOFMONEYOKAYJUSTASAPETCLUKE12-2-3YOUARESUCHTOTURNSTHISAROUNDSFORTHEVERYBESTALLRIGHTOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27STMATTHEW16-19YOUABLENOWANDALLWAYSOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers