Prayer Request


LORDGODYOUABLEOKAYJUSTASAPTOREMOVESTHEWRONGFULLYREDNESSTOTALLYFROMLINDAEYESLORDGODETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27STMATTHEW16-19THISMONTHOFTHISYEARGODJESUSby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers