Prayer Request


LORDGODYOUABLEOKAYTOJUSTTOOCORRECTSMINEMONEYTROUBLESOKAYABLETOTURNSITSALLSOFITSAROUNDSNEEDEDLOTSOFCASHALLRIGHTYOUGOTSITSINYOURSHANDSYOUDONTTELLSNONELIESALLRIGHTSOFORTHETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SAINTMATTHEW16-19ETCNUMBER23-19LORDGODSAVEDBOBTOTALLYAWAYFROMTHOSENOGOODGOTSBLANKSFOOLSPEOPLESJUSTANUSERSby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers