Prayer Request


LORDGODYOUPLEASEABLEBEENSOMANYYEARSALLRIGHTTOSAVEDMINELOVEDONEBOBPRITCHETTTOTALLYAWAYFROMTHOSENOGOODCORRUPTEDDEVILSDEMONSPEOPLESDISMISSESTHEMAWAYFROMMINEBROTHERLORDGODYOUKNOWSANDSEESWHYALLRIGHTETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SAINTMATTHEW16-19by Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers