Prayer Request


LORDGODYOUPRETTYPLEASEALLRIGHTTOJUSTSAVEDMSANNPRITCHETTTOTALLYAWAYFROMTHOSENOGOODDEVILSDEMONSPEOPLESTHATAPPLIESTOWATCHESOVERDAILYWISEYEARLYWISEATTHATETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27ETCEXDOUS14-14ETCHELPSHERJESUSGODETCby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers