Prayer Request


LORDGODYOUABLEOKAYTOBERIDDENSOFTHATAWFULDEVILISHTHINGETCTOTALLYFROMOUTTAOFYOURSWORLDSOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27ETCLUKE1-37ETCSAVEDYOURSLANDSJESUSGODBLOWSONITSJESUSGODSENDSJUSTSENDSITSBACKSOKAYTOTHEPITSOFYOUKNOWSWHEREJESUSGODALLRIGHTBURNEDITSYOUMAINLYSOLUTIONSGODJESUSDESTROYEDITSCURSEDITSSOONERETCSAINTMATTHEW16-19HELPSJESUSGODTHATAPPLIESDEALSWITHTHEEVILSOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers