Prayer Request


LORDGODYOUPLEASEHELPSMENOTTOBESUCHSTUPIDATTIMESWHENITSCOMESTOBEENAROUNDSTHESEPHONIESHEREOKAYNOTTORUSHOVERHEREOKAYIWISHEDHADNOTBEENKINSFOLKSGODFORGIVESMEFORTHATOKAYYOUKNOWSSEESTHEOUTSCOMESALLRIGHTSOFORTHETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27STMATTHEW16-19NOGOODFORTHISHOUSEGODETCNORTHEDOGNORTHECARSNOWAYSONEDAYSOMEBODYHASTHISHOUSEOKAYby Anonymous

Pray Pray

1 person prayed for this

Comments on this Prayer

No comments


Similar Prayers