Prayer Request


LORDGODJUSTASAPGOTTAGETSRIDSOFTHATAWFULDEVILISHTHINGNUMBEROKAYTOTALLYFROMOUTTAOFYOURSUNIVERSESALLRIGHTETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27ETCSAINTMATTHEW16-19GODBURNEDITSCURSEDITSDESTROYEDITSBLOWSONITSJESUSTHECHRISTOFNAZARETHGODPRECIOUSSONOFTHISTHATOKby Anonymous

Pray Pray

1 person prayed for this

Comments on this Prayer

No comments


Similar Prayers