Prayer Request


LORDGODSENDMEANHELPERANDMSANNOKAYBOBALLSOJUSTASAPETCLUKE12-2-3OPENSUPSDOORSLORDGODTHATNOBODYDEVILISHDEMONSCANSHUTOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SAINTMATTHEW16-19INEEDSLOTSOFMONEYOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers