Prayer Request


LORDGODTHISTRAMP****MENTALRETARDYGONNADISRESPECTINGSMEOKAYOVERETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27DEENAOVERANBOWLMANYSTAINSONHEREETCLUKE18-27HERDEVILSONETCMUSTBEDEALTWITHJUSTASAPONCOUCHRETARDYMENTALBRENDALEEJEREMYOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers