Prayer Request


LORDGODTOHELPSMEOKAYTOBEAPPROVALFORTHEBELLEMERESENIORSAPTSBLDGFITSMEINTOITSLORDGODYOUAREMAINLYINCONTROLOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SAVEDMEJESUSFROMEVILSWICKEDNESSDEVILSDEMONSAPPLYby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers