Prayer Request


DEENAMUSTBEDEALTWITHJUSTASAPGODALLRIGHTLINDAISPHONYINSUCHWAYSALLRIGHTSOFORTHETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27ETCITSANHERSONALLSOETCby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers