Prayer Request


LORDGODYOUABLEOKAYSOFORTHTOHAVETHATDEVILISHSELFISHPERSONJESSICACALLMEIAMAPPROVALGODLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SAVEDMEJESUSOKAYby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers