Prayer Request


LORDGODTOBLESSEDMSANNPRITCHETTTOBEWALKINGAGAINJUSTASAPETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27YOUABLEGODOKAYby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers