Prayer Request


LORDGODSHUTDOWNTHATDUMPOKAYOFTHEALLONBYAPTSBLDGPLUSOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27ETCSOMUCHBEENHAPPENINGSTOTHATDUMPSAVEMESOONby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers