Prayer Request


LORDGODYOUKNOWSSEESTHATTHISDUMPSHOULDHAVEBEENSHUTDOWNMONTHSYEARSAGOGODJESUSOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27NOWITSANEYESSORESINSOMANYWAYSLORDGODALLRIGHTby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers