Prayer Request


LORDGODTOTOUCHESBOBPRITCHETTFROMTHETOPOFHISHEADANDTOTHESOLESTOHISFEETSTOTHEREINSOKAYETCLUKE12-2-3TURNSHIMAROUNDSGODOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers