Prayer Request


LORDGODDEALWITHTHATPHONYDEVILBOBBYJUSTASAPETCLUKE12-2+3ANDBOBNEEDSYOUGODYOUABLEGODPISSINGSMEOFFOKAYETCLUKE18-27SOONOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers