Prayer Request


LORDGODGOTTAGETSRIDSOFTHOSEPHONIESDEVILSDEMONSATGRANDPRICEMKTOKAYDEVANBOTHDANASOMARDAHILASTEVEPHONIESGODOHYESETCLUKE12-2-3THECOOKSDARLENEOTHERSOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers