Prayer Request


LORDGODDEALWITHTHATPHONYSTANLEYKFRENCHEROKAYHENEEDSJESUSNOWJUSTASAPETCLUKE12-2-3TOSTAYSFOCUSGODALLRIGHTSOFORTHLUKE18-27by Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers