Prayer Request


LORDGODYOURSWORDSDOESNOTRETURNTOITSVOIDBUTSUPPOSELYTODOWHATITSSAYSDONTBRINGSTHOSELIARSDEVILSBACKSHERENOMOREOKAYFEDSUPSOKAYDIDNOTREPAIRSTHEWINDOWETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27GODOKAYtoby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers