Prayer Request


LORDGODDEALWITHTHATPHONYBASTARDMRFLOYDJUSTASAPETCLUKE12-2-3MAYTHETABLESTURNSONHIMJUSTASAPGODYOUGOTSTHISLOWLIFEOKAYETCby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers