Prayer Request


LORDGODGRANTSMETHEVICTORYOKAYOVERTHEWICKEDONESTHATMONEYSHOULDBEMINELORDGODYOUABLEOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27JUSTASAPby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers