Prayer Request


LORDGODTHATPITIFULAWFULPROPERTYSHOULDHAVEBEENSHUTDOWNMONTHSYEARSAGOGODNOWITSANEYESSORESOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SHUTDOWN12221SCHAEFERAPTSBLDGby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers