Prayer Request


LORDGODFREEMSANNVERYSOONEROKAYFROMTHOSEWICKEDDEVILSDEMONSBROADSJUSTASAPYOUABLEGODLUKE12-2-3ETCLUKE18-27JUSTASAPJESUSOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers