Prayer Request


LORDGODDEALSWITHTHATPHONYDEVILWANDAKNIGHTJUSTASAPETCLUKE12-2-3LIEINGSWICKEDWAYSGODOKAYETCANDMAYTHETABLESTURNSONHERGODby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers