Prayer Request


DEENAMUSTBEDEALTGODJUSTASAPETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SOONERSUCHANPHONYGODDOSOMETHINGSETCOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers