Prayer Request


FEDSUPSGODOKAYTHATBLANKDANIELMAYTHEGOTSBLANKSTABLESTURNONHIMANDOTHERSAPPLIESOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27GODPISSEDOFFOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers