Prayer Request


LORDGODTOTOUCHESBOBPRITCHETTFROMTHETOPOFHISHEADANDTOTHESOLESTOHISFEETSTOTHEREINSLUKE12-2-3ETCLUKE18-27STJOHN14-14GODOKAYby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers