Prayer Request


PLEASELORDGODDISMISSTHATSHEDEVILBROADMSBLYDENAWAYFROMMEOKAYJUSTASAPETCLUKE12-2-3DONTWANTHERLORDGODANYLONGERSTMATTHEW16-19RIGHTAWAYTOHEARTLESSETCOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers