Prayer Request


LORDGODHELPINGSBOBPRITCHETTAWAYFROMTHOSEDEVILISHDEMONSTHISYEARSGODOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27ETCITSANMUSTLORDGODSOONby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers