Prayer Request


NOWGODYOUANDJESUSISSUCHABLEOKAYTOSTOPSDARRELLCARLFROMSLEEPINGSINSIDEOFHISCAROKAYETCLUKE12-2-3ENOUGHISENOUGHGODALLRIGHTDELIVERYHIMFROMITSGOBACKTOHISMOTHERINLAWHOUSEJUSTASAPPISSMEOFFby LEONIAANNLOVESGOD

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers