Prayer Request


GOTTAGETRIDOFTHATPHONYDEVILERICTHETRANSPORTATIONBASTARDGODOKAYHEISANFRAUDLENTOKAYETCLUKE12-2-3GETRIDOFHIMJUSTASAPEITHERWAYSITSGOESby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers