Prayer Request


LORDGODTODEALWITHTHATPHONYSONOFLINDAJUSTASAPETCLUKE12-2-3ETCHEISSUCHANFRAUDOKAYENOUGHISENOUGHIFHETELLSANLIESANDDONTTAKEMETOTHESTOREMUSTBEDEALTWITHGODOKAYby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers