Prayer Request


LORDGODTODEALSWITHTHEINCOMPETENTSDEVILSATTHEAPTSBLDGONPARSONPLACEOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27GODOKAYYOUARESUCHABLEALLRIGHTOKAYby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers