Prayer Request


THATPHONYRELATIONSHIPSSHALLNOTLASTSMUCHLONGERLORDGODTHATSCUMBALLMIGHTEVENHASGOTTENANPOLICERECORDSOKAYETCSAINTMATTHEW16-19ETCLUKE12-2-3ANDENOUGHISENOUGHby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers