Prayer Request


GOTTAGOTTATOGETSRIDSOFTHESHEDEVILWITCHESKAYLAHARRISANDETCTIFFINEYLBEARDETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27ETCMAYTHETABLESETCFORDESTROYINGMINEPROOFSOKAYETCANDTHATBASTARDBOSSESWHODIDITSALLSOGODOKby Anonymous

Pray Pray

1 person prayed for this

Comments on this Prayer

No comments


Similar Prayers