Prayer Request


GOTTABERIDSOFTHATGOTBLANKSTOMANDTANYAMEHTAFORSTEALINGSMINEMONEYETCLUKE12-2-3ETCMUSTBEPUNISHTODAYGOTSBLANKSETCITSANMUSTGODYOUHASPOWERSTOSTOPSTHESEDAMCROOKSby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers