Prayer Request


LORDGODTOBLESSYOURSWEETWONDERFULDAUGHTEROKAYMSLEONIAANNPRITCHETTTOBEBLESSEDOFWALKINGPRETTYSOONEROKAYETCLUKE12-2-3ETCYOUARESUCHABLEGODANDJESUSTHECHRISTOFNAZARETHALLRIGHTSOFORTHANDTHATTOGETHERTOTALLYFROMOUTTAOFTHATDUMBWHEELCHAIRJUSTASAPTODAYGODEVENMUCHSOONEROKAYTOby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers