Prayer Request


LORDGODIAMFEDSUPSOFALLSOFTHESEDEVILISHBILLSCOMINGHEREATMINEADDRESSOKAYETCLUKE12AND2AND3ETCOFDARRELLCARLBILLSOKAYYOUARESUCHABLEGODOKAYETCLUKE18AND27ETCSAINTJOHN14AND14ANDSAINTMATTHEW19AND26SOFORTHOKAYTOby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers