Prayer Request


NOWGODTHEREISNOTANYTHINGSTHATTOHARDFORYOUORYOURHOLYSONJESUSTHECHRISTOFNAZARETHOKAYISHOULDHEARSMORETHATTHETWODOLLARSPLUSOKAYSENDSMEMINEMONEYMIRACLESTOMINEBANKACCOUNTSJUSTASAPOKAYETCLUKE12ANDTWOANDTHREESOONERSOFORTHETCOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers