Prayer Request


Sa pangalawang araw ko sa pagtratrabaho ay medyo nahihirapan na natututo,dyios ko dagdagan niyo po ako ng lakas at talino upang akoy makapagtal sa akin pinagtratrabahoan,wala po sa akin kung malansa man ang amoy,ang mahalaga akoy may trabaho at malapit sa bahay,humihingi po ako sa inyo ng karagdagan talino pagkat kinakailangan ko po sa akin pinapasokan,basta may trabaho magsisikap po ako at magtitiyaga,para sa asawa kot mga anak,paghuhusayan ko po kahit part time lang ito,hahatiin ko rin po ang oras at bibigyan panahon at pansin ang bawat obligasyon ko na lagi ko rin pong gawain,.na dapat lang gawin ng isang ina na gaya ko,salamat po dyios namin" sa lahat lahat,..kami poy iyong ililigtas,gagabayan,at tutulongan" Amen.by Mendoza family

Pray Pray

2 people prayed for this

Comments on this Prayer

No comments


Similar Prayers